čtvrtek 12. října 2017

Přes krvavé řeky│Karel Richter

Share it Please
autor: Karel Richter
nakladatelství: Jota
rok vydání: 2017
počet stran: 374
oficiální anotace


Moje zhodnocení:


Podtitul knihy nazvaný Čs. východní odboj bez cenzury a legend hovoří za vše. Tato kniha přináší objevná a dosud neznámá fakta o počátcích formování československého východního odboje za druhé světové války tak, jak je ještě neznáte, neboť dříve byla často zkreslována komunistickou cenzurou a různými legendami. Autor tedy oprášil nejutajovanější archivní dokumenty a s větším časovým nadhledem se mu podařilo vrátit této kapitole dějin Čechů a Slováků historickou pravdivost. Některé informace, s nimiž autor přichází, jsou čtenářům málo známé (dozvíte se např. o bližších okolnostech obvinění Ludvíka Svobody ze špionáže a jeho postavení před válečný soud anebo o snahách SSSR uzavřít mír s Německem).
Této knihy a jejího zpracování jsem se trošku bála, přece jenom mé čtenářské zaměření se ubírá trochu jiným směrem, ale když se naskytla možnost přečíst si tuto knihu, váhala jsem jen chvíli. Druhá světová válka byla pro celý svět krutou zkušeností a i když od jejího konce uplynulo víc jak 70 let, stále je nutno si ji připomínat a nesmíme zapomenout ani na všechny její oběti, ať už to byli vojáci nebo civilisté. Ještě dnes se můžeme setkat s těmi, kteří vinou druhé světové války přišli o své nejbližší. Pro mladou generaci je tato válka už jen vzdálenou minulostí, která však žije natrvalo v každém z nás, ať už si to uvědomujeme nebo ne.
Autor nám v úvodním slově sděluje, jaké důvody jej vedly k napsání této publikace a zároveň bere část viny o zatajování a zkreslování pravdy o východním odboji podle politických potřeb ÚV KSČ na sebe, neboť tehdy pracoval jako vědecký pracovník Vojenského historického ústavu a musel se tehdejším směrnicím podřizovat, byť nerad, neboť se samozřejmě bál podstoupit riziko existenční likvidace. Myslím si, že mu to čtenáři s klidným srdcem odpustí, neboť tehdejší doba bohužel nepřála tomu, aby byly veřejnosti sdělovány pravdivé informace.

Přes počáteční zorientování se vám naskytne velmi čtivá publikace, která je oprostěna od suchých faktů, přesto nabitá faktografickými informacemi, často doplněná přímými svědectvími účastníků bojů (od prostých vojáků přes velitele) oživená vyprávěními obyvatelů ukrajinských vesniček, která jsou mnohdy očitými svědectvími, která si v sobě ponesou do konce života. Jejich životy mnohdy visely na vlásku, ale tito obyvatelé ukrajinských vesniček často různě pomohli československým vojákům (od poskytnutí přístřeší či jen jídla, po poskytnutí úkrytu přímo ve svých obydlích před německými vojáky). Často vás nejrůznější příběhy prostých lidí dojmou, neboť i v těchto krušných časech, jakými bezesporu druhá světová válka byla, vzkvétala láska, ale i nenávist. Nechybí ani vzpomínky významným osobností, úryvky dopisů a tehdejšího tisku či projevy nejrůznějších politiků.
Jelikož se jedná o literaturu faktu, kterou navíc napsal erudovaný člověk, nemám pochyby o pravdivosti a autentičnosti této publikace. Informace v knize obsažené byly pro mě novinkou ve všech směrech, neboť jsem se o československý východní odboj nikdy blíže nezajímala, což dnes považuji za chybu. V závěru nesmí chybět část s černobílými fotografiemi, které dotváří celkový obraz knihy. Pro bližší představu kniha disponuje i schématy bojů u Sokolova, včetně cesty, postupu a přesunu 1. čs. samostatné brigády. Na úplném závěru najdete všechny prameny a literaturu, ze kterých autor čerpal.

Pokud se zajímáte o druhou světovou válku a zároveň byste se rádi dozvěděli víc o českých a slovenských dějinách, které napsal sám život, neváhejte a tuto publikaci si nenechte ujít. 


90 %


Za poskytnutí recenzního výtisku děkuji nakladatelství Jota. Pokud vás kniha zaujala, zakoupit si ji můžete přímo zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji moc za komentáře.

Pravidelná spolupráce

Pravidelná spolupráce

Jednorázová spolupráce

Jednorázová spolupráce

Kde mě najdete

CBDB.cz - Přehled knižních novinek, všechny nové knihy